A to ako môžeš?

Študovať či učiť naraz aj biológiu, aj náboženstvo? A učíš čo, evolúciu či stvorenie? Na náboženstve povieš, že nás stvoril Pán Boh a na biológii že sme sa vyvinuli z opice? A si ty vôbec normálna?

S podobnými otázkami sa stretávam často. Odpoveď je jednoduchá a verím, že bude zaujímavá aj pre mojich kolegov a študentov, aj keď oni sa ma zatiaľ nespýtali (kolegyne a študentky prepáčia gramaticky nadradený mužský rod).

Doštudovala som a učím úplne normálne.

Viem, že Biblia ponúka dve správy o stvorení sveta. Možno si z tej detskej, ilustrovanej všetci pamätajú príbeh o šiestich dňoch stvorenia, na konci ktorých tvorí Pán Boh človeka, toho potom uspí, z jeho rebra utvorí ženu a potom je tam strom, had a tak to ide ďalej. Kto sa začíta poriadne, prípadne absolvuje biblickú exegézu a teológiu, dozvie sa, že sú tam dve úplne odlišné správy o stvorení. Pokojne si vezmite Sväté Písmo a pozrite sa sami. Prvý príbeh je situovaný do šiestich dní, v každom z nich prebieha presne sa opakujúca sa schéma.  Na konci dňa Boh „vidí že to je dobré“. Najprv oddeľuje priestory (svetlo – tma, vody nad – pod oblohou, more – súš) a potom tieto priestory napĺňa (slnkom, hviezdami, rybami, vtákmi, zvieratami, a napokon tvorí človeka ako muža a ženu).  V druhej správe je najprv z hliny zeme stvorený človek. Pán Boh si ho potom akoby odloží nabok a utvorí pre neho raj. Keď Adam v raji nenachádza bytosť, ktorá by mu bola podobná, je z jeho rebra sformovaná Eva.

Existencia týchto dvoch príbehov (zjavne si protirečiacich v postupe krokov stvorenia) napovedá, že hlavným cieľom Biblie nie je podať „presný postup“ toho ako bol svet stvorený. Biblia nám hovorí, že svet je stvorený Bohom, čiže nie je výsledkom náhody či nehody. Človek  je utvorený na Boží obraz a Božiu podobu, ale zároveň je vzatý z hliny zeme, čiže spojený s prírodou.

Osobne ma tento obraz stvorenia napĺňa hrdosťou Božieho dieťaťa, ale aj pokorou stvoreného tvora.

A ako je to s tou opicou? Ľudia si zo svojich školských čias (často poznačených bývalým režimom) pri téme evolúcia vybavia len obrázok postupne sa zväčšujúcich lebiek. Majú potom pocit, že toto je evolúcia a že toto sa učí doteraz. Omyl. Prírodné vedy ako také sa neustále vyvíjajú. Sú založené na poznávaní okolitého sveta pomocou pozorovaní a experimentov. Vedci zisťujú fakty, formulujú modely a hypotézy ktoré sa snažia potvrdiť (v podstate sa ich snažia vyvrátiť, ale to je na tomto mieste detail). To, čo dlho odoláva vyvráteniu je považované za platné (až kým sa nepodarí preukázať opak). Evolúcia ako jav, kedy sa živé organizmy prispôsobujú svojmu prostrediu, čiže sa vyvíjajú, je dnes v biológii mnohokrát preukázaný a zatiaľ nevyvrátený fakt. Samozrejme otázky o tom, ako presne tento vývoj prebieha, ako je riadený, ako súvisí so spôsobom rozmnožovania a mnoho iných sú predmetom diskusií a rozporov medzi jednotlivými evolučnými hypotézami a modelmi (resp. ich autormi).

Ak pochybujete, že človek podlieha tomuto „zákonu prírody“ zájdite na prehliadku nejakého hradu alebo zámku a dobre si prezrite brnenia, klobúky či dámske šaty. Zmestili by ste sa do nich? Ja možno áno, priemerná žena veľmi ťažko. V minulosti boli ľudia výrazne nižší ako dnes. Vysvetlenie ako presne došlo počas posledného storočia k takému nárastu priemernej výšky leží v zlepšení životných podmienok. Ľudia majú kvalitnejšiu stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť. Nechcem tu uvažovať, či ide len o drobný posun v rámci existujúcej variability, alebo hovoríme o skutočnej mikroevolučnej zmene. Chcela som ilustrovať onú základnú myšlienku, že človek je súčasťou prírody, je z nej vzatý a podlieha jej zákonom (mnohé z nich vie svojím rozumom a vôľou nadstaviť, ale to je už úplne iná téma).

Ako teda učím biológiu a náboženstvo zároveň? Nikdy ich neučím súčasne, buď mám v rozvrhu hodinu biológie alebo hodinu náboženstva. Dodržiavam učebné osnovy a učím veci, ktoré moji žiaci potrebujú vedieť, aby raz úspešne zmaturovali a študovali na vysokých školách.

Jednoducho povedané, na náboženstve učím čo sa na počiatku času stalo, že Boh stvoril prírodu a potom človeka na svoj obraz ako muža a ženu a dal mu zodpovednosť za svet okolo seba. Že človek od Boha dostal rozum a slobodnú vôľou, ktorou sa odklonil od Jeho vôle. Študentom hovorím že napriek tomu Boh neprestáva milovať človeka a stará sa o neho.

Na biológii učím ako sa tvory prispôsobujú svojmu prostrediu, ako sa vďaka tomu rozšírili v čase a priestore. Vysvetľujem, aký je význam baktérií, húb, rastlín a živočíchov vo vzťahu k človeku. Že človek svojou aktivitou môže tento budovať a zlepšovať, ale môže ho aj ničiť a rozvracať.

Hlavne sa snažím svojich študentov naučiť pozorovať javy okolo seba, uvažovať nad nimi, kriticky ich hodnotiť a učiť sa z nich, nielen o nich.

 

Ak ste sa dočítali až sem – máte malé bezvýznamné plus (lebo ľudia majú radi darčeky, len preto že sú zadarmo).

Ak ste sa dočítali až sem a dáte mi o tom vedieť – budem veľmi rada. (Pre vás to bude najskôr rovnako bezvýznamné ale budete za altruistu a to sa podľa istých evolučných teórií neskôr dosť oplatí.)

Ak ste sa dočítali až sem a dáte mi o tom vedieť, a budete ochotní si prečítať ešte jeden článok – za odmenu (vidíte, oplatí sa byť altruistom) si môžete vybrať niektorú z nasledujúcich tém:

 1. Tajomstvo učiteľky náboženstva a biológie: „Nemám rada kreacionizmus.“
 2. Ako som sa zaľúbila … do knihy.
 3. „Ako to bolo naozaj?“ … čo vie učiteľka o počiatku človeka.
 4. Čo chcete o evolúcii vedieť, ale bojíte sa spýtať. (S týmto mi ale musíte pomôcť, lebo naozaj neviem, čo chcete vedieť)

 

Teším sa na spätnú väzbu (komentáre).

2 Comments Add yours

 1. stefanmurarik píše:

  Dnes sa ma môj syn spýtal, čo bolo skôr – dinosaury, alebo raj. Nevedel som rýchlo zareagovať, tak sa pýtam na tomto fóre.

  Like

 2. andreaondruskova píše:

  Pozdravujem syna. Neviem koľko má rokov, a či už rozumie tomu, že v Biblii je veľa vecí napísaných obrazne a nemôžeme ich brať doslova. Skúsila by som niečo v zmysle že ide o dva odlišné príbehy. Biblia je o tom že nás Boh stvoril z lásky a dinosaury vystupujú v inom príbehu ktorý je o skúmaní dejín tejto planéty a o tvoroch ktoré na nej žili pred nami. Existuje aj “kreacionizmus mladej zeme” ktorý hovorí o tom, že ak dinosaury naozaj žili na tejto zemi, museli byť stvorené v šiesty deň spolu s človekom a teda s ním žili pokojne v raji. Mali smolu, že to nestihli na Noemovu archu a preto vyhynuli pri potope. Osobne som presvedčená že akýkoľvek kreacionizmus je hrubým nepochopením tak Biblie ako aj prírodných vied. Verím že som aspoň trochu pomohla.

  Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s